nhà anh Hảo

nhà anh Hảo

08 Tháng Chín 2021

đông sinh, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà Bác Công

nhà Bác Công

08 Tháng Chín 2021

phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà anh Chính

nhà anh Chính

08 Tháng Chín 2021

hồng tiến, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà Chú Tiến

nhà Chú Tiến

08 Tháng Chín 2021

ở nam tiến,phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2018

nhà anh Hiệp

nhà anh Hiệp

08 Tháng Chín 2021

lắp đặt năm 2020

nhà chú Đức

nhà chú Đức

08 Tháng Chín 2021

đồng tiến, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà anh Huy

nhà anh Huy

08 Tháng Chín 2021

đồng tiến, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2020

Nhà anh Nhân

Nhà anh Nhân

08 Tháng Chín 2021

ở gần bệnh viện phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà bác Thiện

nhà bác Thiện

08 Tháng Chín 2021

yên trung, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2019

nhà anh Tuyên

nhà anh Tuyên

08 Tháng Chín 2021

bãi bông, phổ yên, thái nguyên lắp đặt năm 2018

UA-207310960-1 google-site-verification=M9kM0BBhQxjlDohFn2aS5wDJk-3qN5IffVNp3uYRBFo