KHO NHÔM                                                             MÁY CẮT HAI ĐẦU TỰ ĐỘNG                                      MÁY CẮT NẸP TỰ ĐỘNG

                              

                          MÁY DẬP LỖ THOÁT NƯỚC                                   MÁY KHOAN KHOÉT KHÓA TỰ ĐỘNG                          MÁY PHAY ĐẦU ĐÓ TỰ ĐỘNG

                              

                     MÁY PHAY ĐỐ TỰ ĐỘNG HỆ 55                            MÁY ÉP GÓC TỰ ĐỘNG CỬA ĐI XINGFA                    MÁY ÉP GÓC TỰ ĐỘNG CỬA SỔ XINGFA

                                                  
                           LẮP RÁP PHỤ KIỆN                                                         KHU VỰ XỬ LÝ KÍNH                                                    KHU VỰC UỐN VÒM

                              
                       VÀO KÍNH - BƠM KEO KÍNH                                    KCS DÁN TEM CÔNG TY - ĐÓNG GÓI                               KHU VỰC CHỜ XUẤT XƯỞNG