Hỗ trợ trực tuyến

banner support

Tư vấn dịch vụ

Mr. Hiển

0966.544.555

Tư vấn dịch vụ

Hoàng Trung Hiếu

0766.544.555

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN KÍNH FH9 Ô KÍNH BÁN NGUYỆT

2.FH9K

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

CỬA ĐI 2 CÁNH LỆCH FH2

2.FH9-12K2

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN FH7

2.FH7

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN FH4-K3

2.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH5

1.FH5

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH4-k3

1.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper + kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH4-K2

1.FH4-K2

Thép trắng + honeycomb paper + kính an toàn

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH3

1.FH3

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH1

1.FH2

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi một cánh 1.FH2

1.FH2

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH10

1.FH10

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LƠN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh 1.FH6

1.FH6

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 1 cánh FH7 - Vân gỗ Sồi

1.FH7

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

CỬA VÂN GỖ CHỐNG CHÁY THÔNG PHÒNG TRÊN VÁCH KÍNH FH6

1.FH6

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ FH9

1.FH9

thép trắng sơn 3 lớp + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ FH10

1.FH10

Thép trắng sơn 3 lớp + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA THÔNG PHÒNG CHỐNG CHÁY VÂN GỖ

TCC 02

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ

TCC 01

Thép trắng + honeycomb paper

Liên hệ

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN KÍNH FH9 Ô KÍNH BÁN NGUYỆT

2 reviews

2.FH9K

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

CỬA ĐI 2 CÁNH LỆCH FH2

2 reviews

2.FH9-12K2

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN FH7

0 reviews

2.FH7

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

CỬA ĐI 2 CÁNH CÂN FH4-K3

0 reviews

2.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH5

1 reviews

1.FH5

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH4-k3

1 reviews

1.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper + kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH4-K2

0 reviews

1.FH4-K2

Thép trắng + honeycomb paper + kính an toàn

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH3

0 reviews

1.FH3

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH1

0 reviews

1.FH2

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi một cánh 1.FH2

0 reviews

1.FH2

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH10

2 reviews

1.FH10

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LƠN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh 1.FH6

1 reviews

1.FH6

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 1 cánh FH7 - Vân gỗ Sồi

0 reviews

1.FH7

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

CỬA VÂN GỖ CHỐNG CHÁY THÔNG PHÒNG TRÊN VÁCH KÍNH FH6

1 reviews

1.FH6

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ FH9

0 reviews

1.FH9

thép trắng sơn 3 lớp + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ FH10

0 reviews

1.FH10

Thép trắng sơn 3 lớp + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA THÔNG PHÒNG CHỐNG CHÁY VÂN GỖ

0 reviews

TCC 02

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ

0 reviews

TCC 01

Thép trắng + honeycomb paper

UA-207310960-1 google-site-verification=M9kM0BBhQxjlDohFn2aS5wDJk-3qN5IffVNp3uYRBFo