Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH14-12

4.FH14-12

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH9-12

4.FH9-12

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH8-11

4.FH8-11

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh Cân 4.FH4-K3

4.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH8

4.FH8

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH9K-10

4.FH9K-10

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Liên hệ

Cửa đi 4 cân 4.FH9

4.FH9

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH10

4.FH10

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh FH10.12

4.FH10.12

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

Cấu tạo sản phẩm: Vật liệu cấu tạo: Thép mạ điện, mạ kẽm không gỉ, Bề mặt: Sơn tĩnh điện, phủ vân gỗ chống bay màu Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn đơn: 55/130mm Kích thước khuôn kép: 55/250 mm

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh FH9K - 12K1

4.FH9K - 12K1

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

Cấu tạo sản phẩm: Vật liệu cấu tạo: Thép mạ điện, mạ kẽm không gỉ, Bề mặt: Sơn tĩnh điện, phủ vân gỗ chống bay màu Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn đơn: 55/130mm Kích thước khuôn kép: 55/250 mm

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh 4.FH8.11

4.FH8.11

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh 4.FH9 - 10

4.FH9 - 10

Thép trắng sơn vân gỗ 5 lớp + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh 4.FH10-8

4.FH10-8

Thép trắng sơn vân gỗ 5 lớp + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

4.FH10-8

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều.

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ HỆ THỦY LỰC 2 CÁNH TL02

TL02

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

4.FH9-12K2-NC

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

4.FH9-12K2 - FK

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

4.FH9-12K2

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

Liên hệ

Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH14-12

0 reviews

4.FH14-12

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH9-12

0 reviews

4.FH9-12

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cánh lệch 4.FH8-11

0 reviews

4.FH8-11

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cánh Cân 4.FH4-K3

0 reviews

4.FH4-K3

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH8

0 reviews

4.FH8

Thép trắng + honeycomb paper

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH9K-10

0 reviews

4.FH9K-10

Thép trắng + honeycomb paper+ kính cường lực

ƯU ĐÃI LỚN DUY NHẤT HÔM NAY

Cửa đi 4 cân 4.FH9

0 reviews

4.FH9

Cửa đi 4 cánh cân 4.FH10

0 reviews

4.FH10

Cửa đi 4 cánh FH10.12

0 reviews

4.FH10.12

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

Cấu tạo sản phẩm: Vật liệu cấu tạo: Thép mạ điện, mạ kẽm không gỉ, Bề mặt: Sơn tĩnh điện, phủ vân gỗ chống bay màu Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn đơn: 55/130mm Kích thước khuôn kép: 55/250 mm

Cửa đi 4 cánh FH9K - 12K1

2 reviews

4.FH9K - 12K1

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

Cấu tạo sản phẩm: Vật liệu cấu tạo: Thép mạ điện, mạ kẽm không gỉ, Bề mặt: Sơn tĩnh điện, phủ vân gỗ chống bay màu Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn đơn: 55/130mm Kích thước khuôn kép: 55/250 mm

Cửa đi 4 cánh 4.FH8.11

0 reviews

4.FH8.11

Thép trắng sơn vân gỗ + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

Cửa đi 4 cánh 4.FH9 - 10

0 reviews

4.FH9 - 10

Thép trắng sơn vân gỗ 5 lớp + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

Cửa đi 4 cánh 4.FH10-8

0 reviews

4.FH10-8

Thép trắng sơn vân gỗ 5 lớp + honeycomb paper

KHUYẾN MẠI KHỦNG TRONG THÁNG 8

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

0 reviews

4.FH10-8

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều.

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ HỆ THỦY LỰC 2 CÁNH TL02

0 reviews

TL02

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

0 reviews

4.FH9-12K2-NC

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

0 reviews

4.FH9-12K2 - FK

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

CỬA CHỐNG CHÁY VÂN GỖ 4 CÁNH

0 reviews

4.FH9-12K2

Thép trắng + honeycomb paper

Khả năng chống cháy, cách âm tốt Đặc tính này làm nổi bật ưu điểm của cửa thép vân gỗ. Cùng với đặc tính chống cháy, thiết kế cửa với lõi thép dày cũng giúp cho sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Cửa thép vân gỗ có lớp Honeycomb paper ở giữa và gioăng cao su 3 chiều

UA-207310960-1 google-site-verification=M9kM0BBhQxjlDohFn2aS5wDJk-3qN5IffVNp3uYRBFo